Tüketicinin zihnine derinlemesine bir yolculuk

Söylenmeyene Ulaşmak

Nörobilim ve pazarlama uzmanlarından oluşan araştırma ekiplerinin yönetiminde nöropazarlama teknikleriyle tüketici davranışlarının altında yatan bilinçdışı iç görüleri sunuyoruz.
Geleneksel araştırmaların ötesinde

Nörobilime dayalı iç görü kâşifleriyiz.

Her aşaması nörobilim ve pazarlama uzmanları tarafından yürütülen araştırmalarla söylenmeyeni ortaya koyan bilinçdışı iç görülere ulaşın!

Bilimsellik

Tüm araştırmalar bilimsel dayanaklarla yönetilir.

Uzman Kadro

Tüm araştırmalar nörobilim ve pazarlama uzmanlarıyla tasarlanır, yönetilir ve raporlanır.

En Gelişmiş Teknoloji

Araştırmalarda daima en gelişmiş ve kaliteli teknolojik ekipmanlar kullanılır.

Hızlı Çözümler

Geleneksel araştırmalara göre çok daha düşük veri toplama süresi sayesinde hızlı çözümler.

Referanslar

Bankacılık sektöründe bir ilk

Akbank - Dijital Bankacılıkta Nörobilim Devrimi

Bu araştırmada Akbank Direkt Mobil uygulamasındaki kredi başvuru süreci, kullanıcı deneyimi sırasında elde edilen nörofizyolojik ölçümlerle incelenmiştir. Müşterilerin kredi başvurusu esnasında EEG, eye tracking, facial coding, deri iletkenliği, kalp ritmi ölçümleri analiz edilmiş ve nörobilimsel açıdan değerlendirilmiştir. Bu sayede sözlü beyanlarla elde edilemeyen bilinçdışı iç görülere ulaşılması ve geleneksel araştırmalarla elde edilemeyen deneyimsel sorunların tespit edilmesi hedeflenmiştir.

Fiyatlandırma Araştırması

PEPSICO - Lay's ve Çerezza Fiyatlandırma Araştırması

Bu araştırma ile Lay’s, Çerezza ve PL cipslerin bilinçdışı tepkilere dayalı olarak en etkili fiyat/gramaj kombinasyonunu, bu tercihlerde markalı ve PL alan alışverişçiler arasında farklılığı nörobilimsel tekniklerle tespit etmek amaçlandı.
Toplam 60 katılımcının yer aldığı araştırmada EEG, göz izleme, yüz ifade tanımlama, deri iletkenliği, kalp ritmi ölçümleriyle elde edilen verilerin birbirleriyle olan ilişkisi nöro bilimsel açıdan değerlendirilerek analiz edilmiştir. Bu sayede en doğru iç görülere ve optimizasyon önerilerine ulaşılması hedeflendi.
Elde edilen nörobilimsel sonuçlar detaylı bir şekilde gösterilmekle birlikte bunlara dayanılarak en etkili görsellerin tespitine dair değerlendirmeler sunulmuştur.

Neuro Creative analizine bir örnek

Türk Hava Yolları - Basın ve Açıkhava İlanlarının Analizi

Bu araştırmada Turkish Airlines markasının farklı amaçlarla hazırladığı ilanlarına, marka tarafından demografik bilgileri verilen gönüllü katılımcı kitlesinin verdiği nörofizyolojik tepkiler ölçülmüştür. Geleneksel anket, odak grup araştırmalarıyla kıyaslandığında sözlü beyanların değil fizyolojik tepkilerin değerlendirildiği bu araştırmada 34 katılımcıya dair veriler toplanmıştır. İstatistiksel tutarlılığa sahip olan bu örneklem sayısına göre elde edilen veriler, tutarlılık ve anlamlılık testlerinden geçirilmiştir. EEG, göz izleme, yüz ifade tanımlama, deri iletkenliği ve kalp ritmi gibi farklı metodlarla elde edilen verilerin birbirleriyle olan ilişkisi nöro bilimsel açıdan değerlendirilerek analiz edilmiştir.
Elde edilen sonuçlar ve değerlendirmeler her görselin kendi özelinde detaylı bir şekilde verilmekle birlikte genel değerlendirmeler bölümünde de tüm analizlerin ortak noktalarını teşkil edebilecek ve bundan sonra yapılacak tasarım çalışmaları için de yol gösterici olabilecek bulgular sunulmuştur.