Nörobilim ve pazarlama uzmanlarının hazırladığı ve sunduğu

Tüketici Nörobilimi ve Nöropazarlama Eğitimleri

Uzmanlardan Derinlemesine Eğitimler

Neuro Discover’da tüm eğitimler bu alanda yıllardır araştırmalar yürüten nörobilim ve araştırma uzmanları tarafından verilmektedir.

Tüketici Nörobilimi ve Nöropazarlamaya Giriş

Bu alana ilgi duyan pazarlama uzmanları, araştırma uzmanları ve akademisyenlere yönelik temel teorik ve pratik bilgilerin sunulduğu 1 günlük eğitim programıdır.
Sadece kurumlara yöneliktir.

NeuroLab Operatörü Eğitimi

Laboratuvarda araştırma projelerini yürütmeye yönelik deney tasarımı, veri toplama, cihaz kalibrasyonları, laboratuvar çalışma prensipleri hakkında verilen 2 günlük birebir eğitim programıdır.
NeuroLab hizmeti alan kurumlara yöneliktir.

Araştırmacı Eğitimi

Araştırmalarını kendisi yürütmek isteyen araştırmacılara yönelik iMotions biyometrik veri toplama yazılımı kullanımı, cihaz kullanımları, analiz ve raporlama süreçleri hakkında detaylı bilgilerin verildiği 5 günlük birebir eğitim programıdır.
NeuroLab hizmeti alan kurumlara yöneliktir.

Çözümler

  • Neuro Ad
  • Neuro Pack/Shelf
  • Neuro Design
  • Neuro Politics
  • Neuro Science
  • Online Eye Tracking

Hakkımızda

NeuroLab

Eğitim

  • Nöropazarlamaya Giriş
  • NeuroLab Operatörü Eğitimi
  • Araştırmacı Eğitimi

© 2021 Neuro Discover. Tüm hakları saklıdır.